{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (2013-)" , "dc.contributor.author": "Pueyo Vallet, Oriol" , "dc.date.accessioned": "2017-03-22T06:56:45Z" , "dc.date.available": "2017-03-22T06:56:45Z" , "dc.date.issued": "2016-01-15" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/401631" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13759" , "dc.description.abstract": "Computer Graphics applications community has big interest on urban modeling and especially on designing complex and realistic cities and buildings. This topic is interesting for film, video game and urbanism industries. One challenge of this thesis is to extract information from cadastral documents, clean and structure it in a robust way. We present a semiautomatic robust and generic solution to detect, process and correct 2D maps in order to reconstruct a hierarchical structure with blocks and buildings that can be extruded into 3D models. Also, this thesis contributes on the video games industry, by providing a tool to easy the game designers work. We propose an automatic process to generate a simplified city from a real city network. This simplified city has a smaller area, where key city features (buildings, parks, roads, etc.) remain unaffected, but where unimportant features are reduced, while retaining the general appearance of the city" , "dc.description.abstract": "La Informàtica Gràfica mostra gran interès en el modelatge urbà i especialment en el disseny realista de ciutats i edificis. Temàtica d’especial interès per indústries com el cinema, els vídeojocs i l’urbanisme. Un dels reptes d’aquesta tesi és el d’extreure dades reals d’informació cadastral, netejar-les i donar-los estructura. Presentem una tècnica semiautomàtica, robusta i genèrica per detectar, processar i corregir dades cadastrals 2D obtenint una estructura jeràrquica de blocs i edificis que posteriorment pot extruir-se en un model 3D. Per altra banda, aquest treball contribueix al sector dels videojocs proporcionant una eina per facilitar la feina dels dissenyadors. Presentem un procés automàtic de generació de ciutats simplificades. Prtint d’una xarxa de carrers real, en genera una d’àrea reduïda que conserva intactes les seves principals característiques i punts clau (carrers, parcs, edificis, etc.), tot reduint aquelles zones prescindibles de la ciutat original. Així manté la seva aparença i essència" , "dc.format.extent": "136 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Urban modeling" , "dc.subject.other": "Modelatge urbà" , "dc.subject.other": "Modelado urbano" , "dc.subject.other": "Cities" , "dc.subject.other": "Ciutats" , "dc.subject.other": "Ciudades" , "dc.subject.other": "Layout" , "dc.subject.other": "Disposició" , "dc.subject.other": "Disposición" , "dc.subject.other": "Real data" , "dc.subject.other": "Dades reals" , "dc.subject.other": "Datos reales" , "dc.subject.other": "Computer graphics" , "dc.subject.other": "Infografia" , "dc.subject.other": "Infografía" , "dc.subject.other": "Cadastral maps" , "dc.subject.other": "Mapes cadastrals" , "dc.subject.other": "Mapas catastrales" , "dc.title": "Realistic urban layout modeling from real data" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Patow, Gustavo" , "dc.subject.udc": "004 - Informàtica" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }