{ "dc.contributor": "Burch, Josep" , "dc.contributor.author": "Miquel Masgrau, Bernat" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Lletres" , "dc.date.accessioned": "2017-02-07T19:32:03Z" , "dc.date.available": "2017-02-07T19:32:03Z" , "dc.date.issued": "2016-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13567" , "dc.description.abstract": "Aquest treball neix amb la voluntat de realitzar una síntesi de les principals línies d'investigació desenvolupades en els darrers anys sobre la guerra en el món ibèric, parant especial atenció a les fonts i les metodologies utilitzades pels diferents investigadors i, conseqüentment, els resultats obtinguts. D'aquesta manera, mitjançant l'anàlisi de les principals publicacions dedicades a aquest tema, entre les quals s'inclouen articles o tesis doctorals, s'ha intentat elaborar un estat de la qüestió de la recerca actual que permeti presentar-ne una visió global" , "dc.description.abstract": "In this work we attempt to a synthesis of the main lines of research developed in recent years on the war in the Iberian world, paying special attention to the sources and methods used by different researchers and, consequently, their results. Thus, by analyzing the main publications devoted to this subject, including articles or dissertations, we have tried to develop a state of the art of current research that allows them to present a global vision" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster en Recerca en Humanitats (a partir curs acadèmic 2015-2016)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Guerra -- Espanya -- Història" , "dc.subject": "War -- Spain -- History" , "dc.title": "Tendències interpretatives sobre la guerra en el món ibèric (550-195 aC)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=-3.7492200000000366; north=40.46366700000001; name=Espanya" }