{ "dc.contributor": "Hidalgo Tané, Jordi" , "dc.contributor.author": "Mercader Brosa, Albert" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2017-02-02T08:11:01Z" , "dc.date.available": "2017-02-02T08:11:01Z" , "dc.date.issued": "2016-02" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13486" , "dc.description.abstract": "El treball fi nal de Grau que es mostra a continuació és una aproximació a alguns dels reptes actuals dels centres educatius des d’un punt de vista arquitectònic. Sovint es parla de millorar el nostre model educatiu però poques vegades es parla de com han de ser els edifi cis escolars, els espais i l’entorn on els infants passaran tantes hores en una etapa tant important per a la seva vida. Quina ha de ser la relació de l’escola amb la ciutat? Com s’adapta el centre educatiu al lloc on s’implanta? Quin ha de ser el seu programa? El projecte desenvolupat d’escola pública d’educació infantil i primària a la ciutat de Banyoles només pretén ser una petita contribució a refl exionar sobre aquestes qüestions" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Arquitectura (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Edificis escolars -- Catalunya -- Banyoles -- Projectes" , "dc.subject": "Edificis industrials -- Remodelació per altre ús" , "dc.subject": "Adoberies -- Conservació i restauració -- Catalunya -- Banyoles" , "dc.subject": "Rehabilitació urbana -- Catalunya -- Banyoles" , "dc.subject": "Edificis -- Remodelació" , "dc.subject": "School buildings -- Catalonia -- Banyoles -- Designs and plans" , "dc.subject": "Urban renewal -- Catalonia -- Banyoles" , "dc.subject": "Buildings -- Repair and reconstruction" , "dc.subject": "Industrial buildings -- Repair and reconstruction" , "dc.subject": "Tanneries --Conservation and restoration -- Catalonia – Banyoles" , "dc.title": "Escola pública a Banyoles" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.76514880000002; north=42.1181833; name=Banyoles" }