{ "dc.contributor": "Feixa, Carles" , "dc.contributor.author": "Carretero Zamora, Virginia" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.date.accessioned": "2017-01-10T17:25:57Z" , "dc.date.available": "2017-01-10T17:25:57Z" , "dc.date.issued": "2016-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13394" , "dc.description.abstract": "El fracàs escolar és un fet que preocupa a la societat actual, no tan sols per les repercussions que té de forma més immediata, com n'és l'abandonament prematur del sistema educatiu, sinó també per aquells factors de més magnitud amb que es relaciona: l'exclusió social i laboral. Malgrat les múltiples explicacions que l'han anat descrivint al llarg dels anys i l'anàlisi acurat que se n'ha fet des de varies perspectives, segueix sent una realitat per a la qual encara no s'han trobat intervencions prou encertades que li puguin fer front de manera efectiva. En aquest treball es pretén definir aspectes concrets en relació als factors que determinen el fracàs escolar des de la perspectiva dels mateixos joves protagonistes d'aquesta realitat per poder establir alguns criteris d'interès a considerar en les intervencions" , "dc.description.abstract": "School failure is a fact that worries the society, not only for immediate repercussions, but also for other important factors such as social and labor exclusion. Despite being a long-term problem, school failure is still a fact and the proposed solutions have not been successful enough. This paper aims to define specific aspects regarding factors that determine school failure from the perspective of these young people, the key actors, to establish some interesting criteria to be considered in the interventions" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster interuniversitari en Joventut i Societat" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Fracàs escolar -- Catalunya -- Lleida" , "dc.subject": "School failure -- Catalonia -- Lleida" , "dc.subject": "Marginació social" , "dc.subject": "Marginality, Social" , "dc.subject": "Intervenció comunitària" , "dc.subject": "Community intervention" , "dc.title": "Discursos entre el fracàs i l'oportunitat: anàlisi dels i les joves que cursen un PFI a l'Institut Castell dels Templers de Lleida" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=0.6086709999999584; north=41.610727; name=Institut Públic Castell dels Templers" }