{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut Superior d'Estudis Turístics" , "dc.contributor.author": "Gassiot Melian, Ariadna" , "dc.date.accessioned": "2016-12-02T12:40:43Z" , "dc.date.available": "2016-12-02T12:40:43Z" , "dc.date.issued": "2016-07-26" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/398249" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13311" , "dc.description.abstract": "People with disabilities face a series of constraints when visiting a tourism destination. These constraints have a disproportionate effect on their behaviour compared to those without disabilities. The first article of this thesis aims to study these constraints by providing a measurement scale. In the second article, perceived value of accessibility, satisfaction and loyalty behavioural components are investigated in the context of a religious destination. In the third article, the theoretical model sets out the effects of the most important perceived constraints on the behaviour of tourists with disabilities. Results show tourism constraints have a negative effect on the perceived value of accessibility, and on loyalty. The general contribution of this thesis is the creation of a behavioural model for tourists with disabilities in a destination. Any destination or manager focusing on this market segment must consider all these behavioural factors, and prioritize eliminating, or at least minimising, these constraints" , "dc.description.abstract": "La gent amb discapacitats ha d’afrontar una sèrie de barreres quan visiten una destinació turística. Aquestes barreres afecten desproporcionadament el seu comportament comparat amb aquells sense discapacitats. El primer article d’aquesta tesi té l’objectiu d’investigar aquestes barreres a través d’una escala de mesura. En el segon article, s’exploren el valor percebut d’accessibilitat, la satisfacció i la lleialtat en el context d’una destinació religiosa. En el tercer article, s’exploren els efectes de les barreres percebudes més importants sobre el comportament dels turistes amb discapacitats. Els resultats mostren que existeix un efecte negatiu sobre el valor percebut de l’accessibilitat i la lleialtat. La contribució general d’aquesta tesi és la creació d’un model de comportament dels turistes amb discapacitats en una destinació. Qualsevol agent d’una destinació que se centri en aquest segment de mercat ha de tenir en compte aquests factors de comportament, i ha de prioritzar l’eliminació, o almenys reducció, d’aquestes barreres" , "dc.format.extent": "91 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Tourism for all" , "dc.subject.other": "Turisme per tothom" , "dc.subject.other": "Turismo para todos" , "dc.subject.other": "Constraints" , "dc.subject.other": "Barreres" , "dc.subject.other": "Barreras" , "dc.subject.other": "Accessibility" , "dc.subject.other": "Accessibilitat" , "dc.subject.other": "Accesibilidad" , "dc.subject.other": "Satisfaction" , "dc.subject.other": "Satisfacció" , "dc.subject.other": "Satisfacción" , "dc.subject.other": "Loyalty" , "dc.subject.other": "Lleialtat" , "dc.subject.other": "Lealtad" , "dc.title": "Accessible tourism: an integrated model of the behaviour of tourists with disabilities in a destination" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Prats Planagumà, Lluís" , "dc.contributor.director": "Coromina Soler, Lluís" , "dc.subject.udc": "338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.contributor.tutor": "Guia, Jaume" }