{ "dc.contributor.author": "Ribas Palom, Anna" , "dc.date.accessioned": "2009-03-10T19:45:57Z" , "dc.date.available": "2009-03-10T19:45:57Z" , "dc.date.issued": "1993" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/1319" , "dc.description.abstract": "En aquest article ens proposem estudiar, des d'una perspectiva històrica, un dels aspectes de la problemàtica mediambiental que més afecten les societats humanes materialment i emotiva: les catàstrofes naturals i, més concretament, les inundacions fluvials. L'hmbit d'estudi escollit és Girona, ciutat on la complexa hidrologia de superfície (quatre rius, el Ter, l'Onyar, el Güell i el Galligans, a més d'altres cursos menors d'aigua, travessen la ciutat) i, sobretot, la vulnerabilitat creixent de la societat gironina al risc d'avingudes com a resultat de la important ocupació de les planes al.luvials, han fet de les inundacions una constant histbrica de la qual tenim multitud d'exemples des que existeixen documents escrits" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EstudiGral/article/view/43509/56146" , "dc.relation.ispartof": "© Estudi General, 1993, núm. 13, p. 233-246" , "dc.relation.ispartofseries": "Grup de Recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Catàstrofes naturals" , "dc.subject": "Inundacions" , "dc.subject": "Natural disasters" , "dc.subject": "Floods" , "dc.title": "Vulnerabilitat i adaptació al risc d'inundació a la ciutat de Girona: una perspectiva històrica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }