{ "dc.contributor": "Mutjé Pujol, Pere" , "dc.contributor.author": "Givica Muñoz, Sergio" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2016-10-04T06:43:17Z" , "dc.date.available": "2016-10-04T06:43:17Z" , "dc.date.issued": "2016-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/12815" , "dc.description.abstract": "L'objectiu principal d'aquest treball és l'obtenció d'un material compost totalment biodegradable que competeixi amb el polipropilè (PP) reforçat amb fibra de vidre (GF) quant a prestacions mecàniques. Per complir aquest objectiu s'efectuaran processos de deslignificació als filaments de jute per a ser utilitzats com a reforç natural i assolir una bona interfase. S'estudiaran les seves propietats mecàniques a tracció, flexió i impacte; així com les seves propietats tèrmiques mitjançant un anàlisi termogravimètric (TGA), una calorimetria diferencial de rastreig (DSC) i un anàlisi dinàmic mecànic (DMA). Finalment s'observarà la secció fracturada d'una proveta de cada material mitjançant microscòpia electrònica de rastreig (SEM)" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Química (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Biopolímers" , "dc.subject": "Compostos fibrosos" , "dc.subject": "Termoplàstics" , "dc.subject": "Biopolymers" , "dc.subject": "Fibrous composites" , "dc.subject": "Thermoplastics" , "dc.title": "Estudi de les interfases dels materials compostos formats per PLA amb reforços de fibres o filaments naturals" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }