{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació" , "dc.contributor.author": "Puntí Brun, Mònica" , "dc.date.accessioned": "2016-03-29T06:59:27Z" , "dc.date.available": "2016-03-29T06:59:28Z" , "dc.date.issued": "2016-01-11" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/365576" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/12282" , "dc.description.abstract": "This thesis is an investigation that the main objective is to study proximity digital media in Catalonia. The theoretical framework establishes the foundations on which stands the sector: proximity communication and digital journalism (or cyberjournalism). The phenomenon of proximity digital media in Catalonia is analysed through the study of a paradigmatic case, which is the Group Nació Digital (GND). It was chosen for this research because it is considered a success model for the expansion of recent years, audience figures reached and a solvent business model. It has been studied the journalism and business model with a special attention to their territorial editions. Mainly it is used qualitative methodology that includes case of study and in-depth and semi-structured interviews to the management team of the Group and the responsibles for proximity digital media. Moreover a quantitative technique, content analysis, is also used to extend the study. The main conclusion is that the key to success has been the model of proximity information, which allowed the expansion and growth of the audience, and the technology, which is in constant innovation and has an own management system." , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi doctoral és una investigació que té com a objectiu estudiar els mitjans digitals de proximitat a Catalunya. En el marc teòric, s’estableixen els fonaments sobre els quals s’erigeix aquest sector: la comunicació de proximitat i el ciberperiodisme. El fenomen dels mitjans digitals de proximitat a Catalunya s’analitza a través de l’estudi d’un cas paradigmàtic, el del Grup Nació Digital (GND). De Nació Digital se n’ha estudiat el model periodístic i el de negoci fent especial atenció a les seves edicions territorials. Principalment s’ha utilitzat la metodologia qualitativa amb les tècniques de l’estudi de cas i les entrevistes en profunditat i semiestructurades a l’equip directiu del Grup, així com als responsables dels mitjans digitals de proximitat. Aquesta metodologia s’ha combinat amb la quantitativa a través de l’anàlisi de contingut. La principal conclusió és que les claus de l’èxit han estat el model d’informació de proximitat, que ha permès l’expansió i creixement de l’audiència, i la tecnologia, amb una innovació constant i un sistema de gestió propi." , "dc.format.extent": "463 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Nació Digital" , "dc.subject.other": "Online journalism" , "dc.subject.other": "Premsa electronica" , "dc.subject.other": "Mitjans de comunicació de massa locals" , "dc.subject.other": "Local mass media" , "dc.subject.other": "Medios de comunicación local" , "dc.subject.other": "Mitjans de comunicació digitals" , "dc.subject.other": "Digital media" , "dc.subject.other": "Medios de comunicación digitales" , "dc.title": "Els mitjans digitals de proximitat. El cas del grup Nació Digital" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Costa i Fernàndez, Lluís" , "dc.subject.udc": "00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.1669808509061568; north=41.388105179557975; name=Grup Nació General" }