{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor.author": "Morera Carbonell, Sadurní" , "dc.date.accessioned": "2016-03-14T07:58:15Z" , "dc.date.available": "2016-03-14T07:58:15Z" , "dc.date.issued": "2016-02-19" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/363226" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/12246" , "dc.description.abstract": "This thesis represents an important contribution to facilitate the efficient creation of detailed inventories to carry out Life Cycle Assessment (LCA) studies of urban wastewater systems. Specifically, this thesis provides a tool to carry out an evaluation of the environmental impact of the construction of sewer systems. The work also shows that is necessary to consider the construction of wastewater treatment plants (WWTPs) when these studies are carried out and provides a set of useful linear regressions to calculate in a quickly and precise way the inventories for the civil works of small to medium WWTPs. Finally, the application of this methodology to evaluate the integrated management of different WWTPs is also presented together with an application of the water footprint in WWTPs to demonstrate that it can be also a valid tool to calculate its environmental impact." , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi representa una contribució important per facilitar la realització d'inventaris detallats per dur a terme estudis d'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) al sistema urbà d'aigua residual i que es poden obtenir d’una forma ràpida i amb resultats satisfactoris. Concretament, amb la tesi es presenta una eina per poder realitzar estudis d'impacte ambiental per la construcció de sistemes de col•lectors d'aigua residual. També demostra que cal tenir en compte la construcció de depuradores en aquest tipus d'estudis i també facilita una sèrie de regressions lineals útils per calcular de forma ràpida i precisa els inventaris per l’obra civil de depuradores d’una mida petita o mitjana. Finalment, també es presenta l'aplicació de la metodologia per avaluar la gestió integrada de diferents depuradores i l'aplicació de la petjada hídrica en depuradores per demostrar que també pot ser una eina molt vàlida per calcular d’una forma senzilla el seu impacte ambiental." , "dc.format.extent": "177 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Cicle urbà de l'aigua" , "dc.subject.other": "Urban water cycle" , "dc.subject.other": "Anàlisi del cicle de vida" , "dc.subject.other": "Life cicle assessment" , "dc.subject.other": "Anàlisis del ciclo del agua" , "dc.subject.other": "Impacte ambiental" , "dc.subject.other": "Environmental impact" , "dc.subject.other": "Impacto ambiental" , "dc.subject.other": "Plantes de tractament d'aigües residuals" , "dc.subject.other": "Plantas de tratamientos de aguas residuales" , "dc.subject.other": "Sewage disposal plants" , "dc.subject.other": "Ciclo urbano del agua" , "dc.title": "Comprehensive inventories for Life Cycle Assessment in urban wastewater systems" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Comas Matas, Joaquim" , "dc.contributor.director": "Corominas Tabares, Lluís" , "dc.contributor.director": "Rigola i Lapeña, Miquel" , "dc.subject.udc": "628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació" , "dc.subject.udc": "66 - Enginyeria, tecnologia i indústria química. Metal·lúrgia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.contributor.tutor": "Poch, Manuel" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.821426400000064; north=41.9794005; name=Wastewater Treatment Plant Girona" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.283340100000032; north=41.68038050000001; name=Wastewater Treatment Systems La Garriga" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.2870889000000716; north=41.60619270000001; name=Wastewater Treatment Systems Granollers" }