{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Infermeria" , "dc.contributor.author": "Puigvert Vilalta, Margarita" , "dc.date.accessioned": "2016-03-07T11:43:58Z" , "dc.date.available": "2016-03-07T11:43:58Z" , "dc.date.issued": "2015-07-13" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/361122" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/12229" , "dc.description.abstract": "The World Health Organization in 2002, recognized that self-care was the cornerstone in the care of people with chronic diseases. The management of chronic disease requires time, and it is complex and difficult. Self-care involves the activities a patient must commit to undertake in order to live as good as possible. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) causes shortness of breath and it worsens over time. However, treatments and changes in habits can help the patient feel better and slow down the progression of the disease. The aim of the study is to analyze the resources and motivation factors the person has when it comes to dealing with chronic obstructive pulmonary disease." , "dc.description.abstract": "L’Organització Mundial de la Salut a l’any 2002, va reconèixer que l’autocura era la pedra angular en l’atenció a les persones amb malalties cròniques. El maneig d’una malaltia crònica precisa temps, és complex i difícil. L’autocura involucra les activitats que el pacient s’ha de comprometre a fer per viure de la millor manera possible. La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) provoca dificultats per respirar i empitjora amb el temps, els tractaments i els canvis en l’estil de vida poden ajudar a la persona a sentir-se millor i retardar la progressió de la malaltia. L’objectiu de l’estudi és analitzar els recursos i els factors motivadors que té la persona per afrontar la malaltia pulmonar obstructiva crònica." , "dc.format.extent": "165 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Promoció de la salut" , "dc.subject.other": "Health promotion" , "dc.subject.other": "Malaltia pulmonar obstructiva crònica" , "dc.subject.other": "Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas" , "dc.subject.other": "Chronic obstructive pulmonary disease" , "dc.subject.other": "Satisfacció dels pacients" , "dc.subject.other": "Satisfacción de los pacientes" , "dc.subject.other": "Patient satisfaction" , "dc.subject.other": "Qualitat de vida" , "dc.subject.other": "Calidad de vida" , "dc.subject.other": "Quality of life" , "dc.subject.other": "Promoción de la salud" , "dc.title": "Recursos per promoure la salut i el benestar de les persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Juvinyà Canal, Dolors" , "dc.contributor.director": "Bertran i Noguer, Carme" , "dc.subject.udc": "614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }