{ "dc.contributor": "Varona Gómez, Daniel" , "dc.contributor.author": "Arteaga Llinàs, Andreu" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.date.accessioned": "2016-01-14T10:26:46Z" , "dc.date.available": "2016-01-14T10:26:46Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11868" , "dc.description.abstract": "Tradicionalment els estudis sobre la violència en les relacions familiars s’han centrat en el maltractament infantil i en la violència dins les relacions conjugals, tot i que cada vegada s’està consolidant un nou tipus de drama familiar protagonitzat pels fills que converteixen els seus pares en víctimes. Aquest nou model de violència intrafamiliar és l’anomenat filio parental. L’objectiu del meu treball és estudiar les característiques dels progenitors que són víctimes d’aquest tipus de violència" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Criminologia (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Víctimes de la violència familiar" , "dc.subject": "Violència juvenil" , "dc.subject": "Pares i fills" , "dc.subject": "Victims of family violence" , "dc.subject": "Violence in adolescence" , "dc.subject": "Parent and child" , "dc.title": "Característiques dels progenitors víctimes de la violència filioparental" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }