{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Infermeria" , "dc.contributor.author": "Olivet Pujol, Josep" , "dc.date.accessioned": "2016-01-07T07:40:06Z" , "dc.date.available": "2016-01-07T07:40:06Z" , "dc.date.issued": "2015-10-28" , "dc.identifier.other": "Gi. 2080-2015" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/328440" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11811" , "dc.description.abstract": "A Catalunya, cada any perden la vida més de 3.000 persones degut a la mort sobtada cardíaca. Per aconseguir una major supervivència són fonamentals una sèrie d'accions que constitueixen la «cadena de supervivència» i la seva baula principal és la desfibril·lació precoç. S'estableix com a objectiu avaluar la formació de l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) en un programa de desfibril·lació pública. Els resultats indiquen que els diferents grups de formació mostren un ús correcte del DEA, que el millor temps de resposta en l'ús del DEA correspon a la formació de recertificació i que l’ús aïllat d’un DEA requereix una formació mínima però la màxima eficiència s’obté amb l’ús combinat de l’aparell i el SVB. És per això que la formació continua s’esdevé imprescindible per mantenir els coneixements i les habilitats en l’ús del DEA donat que es donen pocs casos en la pràctica real." , "dc.description.abstract": "Sudden cardiac death (SCD) remains a major public health problem. More than 3,000 people die each year due to the SCD in Catalonia. In order to obtain better survival rates, it is essential to follow series of actions that constitute the "chain of survival" the main link of which is early defibrillation. The objective is to evaluate the training in the use of automated external defibrillator (AED) in a defibrillation programme. The results indicate that different training types show a correct use of the AED, the best time response in the use of AED corresponds to the training for recertification and that the isolated use of an AED requires minimal training but the maximum efficiency is obtained with the combined use of the device and BLS. That is why ongoing training is essential to maintain knowledge and skills in the use of AED, since few cases occur in actual practice." , "dc.format.extent": "191 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Reanimació cardiopulmonar" , "dc.subject.other": "Reanimación cardiopulmonar" , "dc.subject.other": "Cardiopulmonary resuscitation" , "dc.subject.other": "Aturada cardíaca" , "dc.subject.other": "Paro cardíaco" , "dc.subject.other": "Cardiac arrest" , "dc.subject.other": "Mort sobtada cardíaca" , "dc.subject.other": "Muerte súbita cardíaca" , "dc.subject.other": "Sudden cardiac death" , "dc.subject.other": "Desfibril·ladors" , "dc.subject.other": "Desfibriladores" , "dc.subject.other": "Defibrillators" , "dc.subject.other": "Salut pública" , "dc.subject.other": "Salud pública" , "dc.subject.other": "Public health" , "dc.title": "Avaluació de la formació en l'ús del desfibril·lador extern automàtic en un programa de desfibril·lació pública" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Juvinyà Canal, Dolors" , "dc.contributor.director": "Bertran i Noguer, Carme" , "dc.subject.udc": "614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria" , "dc.subject.udc": "616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.contributor.tutor": "Juvinyà Canal, Dolors" }