{ "dc.contributor": "Quintana Ferrer, Esteban" , "dc.contributor.author": "Díaz Gahete, Jesús" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.date.accessioned": "2015-12-23T10:20:14Z" , "dc.date.available": "2015-12-23T10:20:14Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11804" , "dc.description.abstract": "L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica respon al principi de suficiència de les Hisendes Locals que s’ha d’assolir principalment a través dels tributs propis i les participacions en tributs de l'Estat i les Comunitats Autònomes. Com a conseqüència de l’aplicació del règim jurídic d’aquest impost s'han provocat situacions conflictives interadministratives. En aquest context, el nostre estudi es centra en una anàlisi sobre dos punts conflictius del mateix" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Dret (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Vehicles de motor -- Impostos -- Espanya" , "dc.subject": "Exempció d'impostos -- Espanya" , "dc.subject": "Discapacitats -- Espanya" , "dc.subject": "Motor vehicles -- Taxation -- Spain" , "dc.subject": "Tax exemption -- Spain" , "dc.subject": "People with disabilities -- Spain" , "dc.title": "L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica: exempció per discapacitat i problemes de gestió" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=-3.7492200000000366; north=40.46366700000001; name=Espanya" }