{ "dc.contributor": "Ormazábal Sánchez, Guillermo" , "dc.contributor.author": "Arias Gómez, Agustina" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.date.accessioned": "2015-12-14T12:05:39Z" , "dc.date.available": "2015-12-14T12:05:39Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11708" , "dc.description.abstract": "En el món actual en el que els Estats s’interrelacionen entre sí és necessari que les jurisdiccions també ho facin i això comporta un gran nombre de litigis de caràcter civil vinculats amb dos o més Estats. La raó de ser d’aquest estudi són les mesures cautelars civils en l’àmbit internacional, fonamentalment en l’àmbit europeu" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Dret (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Mesures cautelars -- Unió Europea, Països de la" , "dc.subject": "Procediment civil (Dret internacional)" , "dc.subject": "Preventive law -- European Union Countries" , "dc.subject": "Civil procedure (International law)" , "dc.title": "Les Mesures cautelars civils en l’espai judicial europeu" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }