{ "dc.contributor.author": "Serrano Jiménez, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2015-12-02T12:00:30Z" , "dc.date.available": "2015-12-02T12:00:30Z" , "dc.date.issued": "2012" , "dc.identifier.issn": "0210-4830" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11635" , "dc.description.abstract": "El present article examina els mecanismes de defensa, definició i delimitació, dels drets de propietat de l’aigua a Catalunya, en el període de 1800 a 1835. D’aquesta manera, a través dels memorials dels bans de la Reial Audiència coneixem, d’una banda, la vindicació dels interessos agraris, en un moment d’expansió i consolidació de regadius. I de l’altra, la lluita pels drets d’aigües per a ús hidràulic i activitats com la pesca, que es presentava com a privativa i exclosa per a qualsevol que no gaudís del domini útil. El ban esdevingué l’eina de l’individualisme agrari per imposar el tancament de terres i resoldre conflictes com el de l’estany de Sils" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Barcelona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.347-361" , "dc.relation.ispartof": "Estudis d'història agrària, 2012, núm. 24, p. 347-361" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0" , "dc.subject": "Béns comunals -- Catalunya" , "dc.subject": "Commons -- Catalonia" , "dc.subject": "Dret de propietat -- Catalunya" , "dc.subject": "Right of property -- Catalonia" , "dc.title": "Bans, aigües i drets de propietat en el segle XIX" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.347-361" , "dc.type.peerreviewed": "peer-reviewed" , "dc.identifier.eissn": "2385-359X" }