{ "dc.contributor": "Oromí i Vall-Llovera, Susana" , "dc.contributor.author": "Abert i Fernández, Álex" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.date.accessioned": "2015-11-30T15:55:53Z" , "dc.date.available": "2015-11-30T15:55:53Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11612" , "dc.description.abstract": "El treball es centra en l’elaboració d’un marc teòric que aborda l’explicació dels diferents tipus de sistemes penals, les tècniques de despenalització de delictes i la qüestió del trasllat de la instrucció al Fiscal. Seguidament d’una exposició sobre el concepte de principi d’oportunitat, les seves classes i aspectes relacionats, i a continuació d’una anàlisi d’aquesta dialèctica des del punt de vista del dret comparat" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Dret (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Procediment penal -- Espanya" , "dc.subject": "Criminal procedure -- Spain" , "dc.title": "El principid’oportunitat en el procés penal: anàlisi i reflexions entorn el concepte i la seva incidència actual i futura" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=-3.7492200000000366; north=40.46366700000001; name=Espanya" }