{ "dc.contributor.author": "Lorente Gironella, Ferran" , "dc.contributor.author": "Font-Mayolas, Sílvia" , "dc.contributor.author": "Villar, Esperança" , "dc.date.accessioned": "2008-12-10T15:32:28Z" , "dc.date.available": "2008-12-10T15:32:28Z" , "dc.date.issued": "2005" , "dc.identifier.issn": "1699-5546" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/1159" , "dc.description.abstract": "En el nou marc universitari que dibuixa l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior, es proposa que el titulat de grau en Psicologia acabi la carrera amb les competències bàsiques mínimes d’ajut psicològic que li permetin fer front a situacions d’emergència inesperades i reaccionar de manera professional sense empitjorar la situació o perjudicar l’estat de les víctimes, i amb un mínim de seguretat en allò què ha de fer o, al menys, en allò que no ha de fer. Es considera que hauria de tenir, com a mínim, el mateix nivell de formació que tenen altres col·lectius que habitualment es troben implicats en una emergència (personal sanitari, bombers, voluntaris, etc.) per tal que no es trobi en inferioritat de condicions pel que es refereix a la manera de proporcionar primers auxilis psicològics a víctimes. Es proposa un programa formatiu en el títol de grau en Psicologia" , "dc.description.abstract": "En el nuevo marco universitario que dibuja la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, se propone que el titulado de grado en Psicología acabe la carrera con las competencias básicas mínimas de ayuda psicológica que le permitan enfrentarse a situaciones de emergencia inesperadas y reaccionar de manera profesional sin empeorar la situación o perjudicar el estado de las víctimas, y con una mínima seguridad en lo que debe hacer o, por lo menos, en lo que no debe hacer. Se considera que debería tener, como mínimo, el mismo nivel de formación que tienen otros colectivos que habitualmente se encuentran implicados en una emergencia (personal sanitario, bomberos, voluntarios, etc.) con el fin de que no estén en inferioridad de condiciones en lo referente a la manera de proporcionar primeros auxilios psicológicos a víctimas. Se propone un programa formativo para el título de grado en Psicología" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Psicologia" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Repte/article/view/55575/64785" , "dc.relation.ispartof": "© Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), núm. 1, p. 26-37" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Intervenció en crisis (Psiquiatria)" , "dc.subject": "Primers auxilis" , "dc.subject": "First aid in illness and injury" , "dc.subject": "Psicologia -- Ensenyament" , "dc.subject": "Psychology -- Teaching" , "dc.subject": "Crisis intervention (Mental health services)" , "dc.title": "La formació en primers auxilis psicològics i emergències en el títol de grau en psicologia" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }