{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Geografia" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor.author": "Nuss Girona, Sergi" , "dc.date.accessioned": "2015-11-24T09:24:38Z" , "dc.date.available": "2015-11-24T09:24:38Z" , "dc.date.issued": "2014-12-05" , "dc.identifier.other": "Gi. 1928-2015" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/321116" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11582" , "dc.description.abstract": "City Governments engaged in climate change mitigation and adaptation face the multiple challenge of self-commitment, the need to involve their communities and stakeholders, and top-down and multi-scalar processes out of their control dictating options and the evolution in their concrete realities. Even so, the Green City concept has emerged, reflecting the expertise achieved by cities and towns in sustainable development twenty years after the Rio Earth Summit. With the EU 2020 Strategy, the Covenant of Mayors and the Mexico City Pact, a rapidly growing number of Local Authorities are moving into low-carbon development. Based on in-depth case studies, this research aims at understanding how and why 6 cities, in a wide variety of settings, stand in regards to the green development paradigm." , "dc.description.abstract": "Els governs locals implicats en la mitigació i adaptació del canvi climàtic afronten el múltiple repte d'assumir compromisos, la necessitat d'involucrar llurs comunitats i agents socieconòmics, i processos mutiescalars i top-down fora del seu control dictant les opcions i l'evolució de les seves realitats concretes. Malgrat tot, ha emergit el concepte de la Ciutat Verda, reflecting l'expertesa assolida per part de ciutats i pobles en el camp del desenvolupament sostenible 20 anys després de la Cimera de la Terra de Rio'92. Amb l'Estratègia Europea 2020, el Pacte d'Alcaldes i el Mexico City Pact, un creixent nombre d'autoritats locals s'incorporen al desenvolupament baix en carboni. Basant-se en l'estudi de casos de profunditat, aquesta recerca vol comprendre com i per què 6 ciutats, en una àmplia varietat de contextos, se situen en relació al paradigma del desenvolupament verd." , "dc.format.extent": "256 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Low carbon development" , "dc.subject.other": "Desenvolupament baix en carboni" , "dc.subject.other": "Desarrollo bajo en carbono" , "dc.subject.other": "Climatic change action" , "dc.subject.other": "Global environmental crisis" , "dc.subject.other": "Crisi mediambiental global" , "dc.subject.other": "Crisis medioambiental global" , "dc.subject.other": "Sustainable urban development" , "dc.subject.other": "Desenvolupament urbà sostenible" , "dc.subject.other": "Desarrollo urbano sostenible" , "dc.subject.other": "Urban ecoology" , "dc.subject.other": "Ecologia urbana" , "dc.subject.other": "Sustainable governance" , "dc.subject.other": "Governança sostenible" , "dc.subject.other": "Gobernancia sostenible" , "dc.title": "Green citites and green urban economy; contributions from case studies for a necessary low-carbon future" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Vila Subirós, Josep" , "dc.contributor.director": "Castañer i Vivas, Margarida" , "dc.subject.udc": "71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins" , "dc.subject.udc": "9 - Geografia i història" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=22.26663020000001; north=60.4518126; name=Turku" , "dc.coverage.geolocation": "east=8.77244989999997; north=58.4617568; name=Arendal" , "dc.coverage.geolocation": "east=35.21370999999999; north=31.768319; name=Jerusalem" , "dc.coverage.geolocation": "east=11.342616200000066; north=44.49488700000001; name=Bolonya" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.821426400000064; north=41.9794005; name=Girona" , "dc.coverage.geolocation": "east=-9.165104700000029; north=38.6765238; name=Almada" }