{ "dc.contributor": "Villaret i Ausellé, Mateu" , "dc.contributor.author": "Gallart Garangou, Oriol" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2015-11-16T14:50:29Z" , "dc.date.available": "2015-11-16T14:50:29Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11504" , "dc.description.abstract": "Actualment, a la Universitat de Girona s’ofereix el Grau en Enginyeria Informàtica on al 3r curs es fa l’assignatura de “Paradigmes i Llenguatges de Programació”. Dins d’aquesta assignatura s’ensenyen diferents paradigmes que no es presenten fins a aquest curs i apareix la programació funcional, concretament es presenta la seva base, el Lambda-Càlcul. La Teoria del Lambda-Càlcul pot resultar complicada o difícil d’entendre en un primer moment. L’objectiu d’aquest projecte és facilitar aquest aprenentatge mitjançant una aplicació web gràfica que presenti aquests conceptes d’una manera visual. El que es pretén és crear una eina de caràcter educatiu on-line a disposició dels estudiants que cursen la matèria i també per als professors que imparteixen l’assignatura" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Informàtica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Càlcul lambda -- Ensenyament assistit per ordinador" , "dc.subject": "Interfícies gràfiques d'usuari (Informàtica)" , "dc.subject": "Lambda calculus -- Computer-assisted instruction" , "dc.subject": "Graphical user interfaces (Computer systems)" , "dc.title": "Tracejador Interactiu de Lambda-Càlcul Web – TILC(W)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.8306247548240435; north=41.96435304136601; name=Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" }