{ "dc.contributor": "Torres Llinàs, Lluís" , "dc.contributor.author": "Lloret i Serra, Cristina" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2008-12-05T10:03:27Z" , "dc.date.available": "2008-12-05T10:03:27Z" , "dc.date.issued": "2008-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/1141" , "dc.description.abstract": "Una de les principals limitacions de les edificacions industrialitzades resoltes amb prefabricat de formigó, és que els nusos que defineixen les interseccions dels seus elements són articulacions, provocant diferències importants del model estructural d’una obra resolta “in situ” on els nusos poden ser considerats encastaments elàstics. Aquest projecte proposa fer un pas més en aquesta limitació exposada i plantejar sistemes de nusos rígids, resolts amb el propi prefabricat que permetin variar el model de nusos articulats a rígids. Això augmentarà el grau d’hiperestaticitat de l’estructura, redistribuint els esforços en els seus elements, disminuint les deformacions i les longituds de vinclament dels pilars. L’objecte del treball és definir la millora que aporta la utilització de nusos rígids en el càlcul estructural, basada en una disminució de sol·licitacions al llarg del pilar, possibilitat de reducció de secció de pilars, reducció de l’armadura necessària en pilars i jàsseres, i finalment, un estalvi econòmic. Partirem d’un edifici d’habitatges d’ús residencial PB+3 de planta rectangular de 24·11 m i de 13,5 m d’altura. Aquesta tipologia d’edifici serà el punt de partida per al plantejament, sobre d’aquesta base, de 3 models estructurals diferents, amb la intenció de satisfer de forma raonada i minuciosa 3 plantejaments estàticament diferents" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Industrial (EI)" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca" , "dc.subject": "Construccions de formigó" , "dc.subject": "Disseny d'estructures" , "dc.subject": "Edificis prefabricats" , "dc.subject": "Buildings, Prefabricated" , "dc.subject": "Concrete construction" , "dc.title": "Estudi de nusos rígids prefabricats de formigó" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }