{ "dc.contributor": "Casal, Joaquim" , "dc.contributor.author": "Perea Martínez, Diana" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.date.accessioned": "2015-10-07T14:37:37Z" , "dc.date.available": "2015-10-07T14:37:37Z" , "dc.date.issued": "2015-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11187" , "dc.description.abstract": "La funció dels punts d’informació juvenil ha estat facilitar a les persones joves l’accés a la informació. En l’actual societat de la informació, el problema ja no és l’accés sinó l’excés d’informació, que dificulta la seva la comprensió. Aquest treball pretén copsar els principals coneixements teòrics sobre com son els joves de la societat de la informació; a partir d’un cas concret, fer un repàs a l’estat de la qüestió dels punts d’informació juvenil; per acabar proposant un projecte d’adequació dels punts d’informació juvenil a les necessitats i característiques del jovent de la societat de la informació, fonamentat en la pedagogia informacional" , "dc.description.abstract": "The role of youth information points have been provided to young people access to information. In the information society, the problem is not access but information overload, which hinders understanding. In this paper we aim to understand how young people are in the information society; based on a specific case, to review the state of affairs of youth information points; finally proposing a project of adaptation of youth information points to the needs and characteristics of the information society youth, based on the informational pedagogy" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster interuniversitari en Joventut i Societat" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Societat de la informació" , "dc.subject": "Information society" , "dc.subject": "Joves -- Serveis socials -- Catalunya" , "dc.subject": "Youth -- Services for -- Catalonia" , "dc.subject": "Alfabetització digital" , "dc.subject": "Electronic information resource literacy" , "dc.title": "La Reformulació dels punts d’informació juvenil en la societat de la informació: el cas del Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu, a Barcelona" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.1858440999999402; north=41.4224608; name=Espai Jove Garcilaso (Punt infoJOVE Sant Andreu)" }