{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Àrea de Dret Civil" , "dc.contributor.author": "Rucosa Escudé, Avel·lina" , "dc.date.accessioned": "2015-10-06T09:21:57Z" , "dc.date.available": "2015-10-06T09:21:57Z" , "dc.date.issued": "2005-11" , "dc.identifier.isbn": "9788493468521" , "dc.identifier.isbn": "8493468525" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11163" , "dc.description": "Ponència presentada en les XIII Jornades de Dret Català, celebrades a Tossa de Mar (Girona), els dies 23 i 23 de setembre de 2004" , "dc.description": "Jornades de Dret Català a Tossa (13es: 2004: Tossa de Mar, Catalunya)" , "dc.description.abstract": "És possible una pensió compensatòria limitada en el temps i en la quantia com a norma general, segons algun tipus de barem o tant per cent? És necessari una institució judicial superior que dicti normes orientadores a seguir en aquest àmbit? Han de ser orientadores i/o vinculants? El Codi de Família introdueix l'element de la temporalitat com a gran novetat en la nostra legislació catalana. No obstant, aquesta temporalitat resta encara per desenvolupar-se molt més, no només al plànol jurisprudencial, sinó especialment a l'esfera normativa o orientadora, amb la possibilitat de tenir com a referents innovacions legislatives que ja s'han portat a terme en diferents països europeus i que de ben segur ajudaran i recolzaran no només al poder judicial, sinó també al ciutadà de a peu, tant homes com dones, amb una posició que esdevindrà reforçada tant en les negociacions com els plets matrimonials; doncs, si hi ha uns barems i uns límits temporals, tothom sabria més a què atenir-se; això sense deixar de protegir a la dona en el cas que ho necessiti i quan sigui la part més feble." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital d'un capítol del llibre publicat a: http://hdl.handle.net/10256/21150" , "dc.relation.ispartof": "© Universitat de Girona. Àrea de Dret Civil (coord.). Nous reptes del dret de família: materials de les Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa: 23 i 24 de setembre de 2004. Girona: Documenta Universitària, 2005, p. 149-210" , "dc.relation.ispartofseries": "XIII Jornades de Dret català a Tossa (2004)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret de família (Dret català) -- Congressos" , "dc.subject": "Domestic relations (Catalan law) -- Congresses" , "dc.subject": "Separació conjugal -- Congressos" , "dc.subject": "Separation (Law) -- Congresses" , "dc.subject": "Pensions alimentàries -- Congressos" , "dc.subject": "Alimony -- Congresses" , "dc.title": "Pensió compensatòria i aliments entre cònjuges: propostes i criteris d’estandardització" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }