{ "dc.contributor.author": "Llácer Matacás, M. Rosa" , "dc.date.accessioned": "2015-10-01T09:37:28Z" , "dc.date.available": "2015-10-01T09:37:28Z" , "dc.date.issued": "2007" , "dc.identifier.isbn": "978-84-96742-24-6" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11122" , "dc.description": "Podeu consultar els materials complets de les Jornades a: http://cataleg.udg.edu/record=b1343610" , "dc.description.abstract": "El Llibre cinquè del Codi civil català representa una millora sistemàtica de conjunt pel que fa a la relació entre la servitud i el dret de propietat, a la configuració general dels drets reals, atesa la regulació general del seu règim constitutiu, extintiu o de defensa. Destaquen la imprescriptibilitat de l’acció negatòria i la irretroactivitat de la norma referent al termini, la confirmació de la no usucapibilitat de la servitud i la ruptura en el règim transitori d’adquisició, l’escurçament dels terminis de defensa del dret real limitat (i d’extinció per no-ús) i la tutela de determinades legitimacions per exigir la constitució de servituds que la llei entén necessàries per l’aprofitament racional de les finques" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.ispartofseries": "XIV Jornades de Dret català a Tossa (2006)" , "dc.relation.isversionof": "Versió prèvia del treball publicat a: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). La Codificació dels drets reals a Catalunya. Materials de les Catorzenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2007" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret català -- Congressos" , "dc.subject": "Catalan law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Legislació -- Catalunya -- Congresses" , "dc.subject": "Civil law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Propietat -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Property -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Servituds (Dret) -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Servitudes -- Catalonia -- Congresses" , "dc.title": "L'Evolució del règim de les servituds i el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya: l'estat d'algunes qüestions problemàtiques" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/conferenceObject" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }