{ "dc.contributor.author": "Espiau Espiau, Santiago" , "dc.date.accessioned": "2015-10-01T08:10:49Z" , "dc.date.available": "2015-10-01T08:10:49Z" , "dc.date.issued": "2007" , "dc.identifier.isbn": "978-84-96742-24-6" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11118" , "dc.description": "Podeu consultar els materials complets de les Jornades a: http://cataleg.udg.edu/record=b1343610" , "dc.description.abstract": "Una de las novedades que aporta el Libro V CCCat es la regulación de la adquisición de buena fe de la posesión de bienes muebles y de las consecuencias que derivan de ella. Se refiere a estas cuestiones el art. 522-8 CCCat y, de acuerdo con lo que explica al respecto el Preàmbul del Libro V, dicho precepto "configura l’adquisició de bona fe de béns mobles com a mecanisme transmissor del dret sobre el bé posseït" (Preàmbul, III, 4)" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.ispartofseries": "XIV Jornades de Dret català a Tossa (2006)" , "dc.relation.isversionof": "Versió prèvia del treball publicat a: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). La Codificació dels drets reals a Catalunya. Materials de les Catorzenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2007" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret català -- Congressos" , "dc.subject": "Catalan law -- Congresses" , "dc.subject": "Béns mobles -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Personal property -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Legislació -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.title": "La Adquisición de buena fe de bienes muebles en el Código Civil de Catalunya" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/conferenceObject" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }