{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Àrea de Dret Civil" , "dc.contributor.author": "Pratdesaba Ricart, Ramon" , "dc.date.accessioned": "2015-09-29T10:11:05Z" , "dc.date.available": "2015-09-29T10:11:05Z" , "dc.date.issued": "2009" , "dc.identifier.isbn": "9788492707096" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11076" , "dc.description": "Ponència presentada en les XV Jornades de Dret Català, celebrades a Tossa de Mar (Girona), els dies 25 i 26 de setembre de 2008" , "dc.description": "Jornades de Dret Català a Tossa (15es: 2008: Tossa de Mar, Catalunya)" , "dc.description.abstract": "Tot i la importància de les reformes que suposa per al Dret de Successions Català l’aprovació –i a partir de l’u de gener de 2009 l’entrada en vigor– del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, no hi ha dubte , i cito el preàmbul de la pròpia Llei- que "el règim dels pactes successoris és, (…..), la innovació de més volada que presenta el Llibre IV respecte a l’anterior Codi de Successions"" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital d'un capítol del llibre publicat a: http://hdl.handle.net/10256/21154" , "dc.relation.ispartof": "© Universitat de Girona. Àrea de Dret civil (coord). El nou Dret successori del Codi Civil de Catalunya: materials de les Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa: 25 i 26 de setembre de 2008. Girona: Documenta Universitària, 2009, p. 151-180" , "dc.relation.ispartofseries": "XV Jornades de Dret català a Tossa (2008)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret civil -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Dret de successió -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Herències i successions -- Dret i legislació -- Congressos" , "dc.subject": "Inheritance and succession -- Law and legislation -- Congresses" , "dc.title": "La successió contractual en el nou llibre IV del Codi civil de Catalunya" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }