{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat" , "dc.contributor.author": "Barluenga Garriga, Ana" , "dc.date.accessioned": "2015-09-22T10:44:27Z" , "dc.date.available": "2015-09-22T10:44:27Z" , "dc.date.issued": "2015" , "dc.identifier.isbn": "978-84-9984-291-2" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10974" , "dc.description": "Jornades de Dret Català a Tossa (18es: 2014: Tossa de Mar, Catalunya)" , "dc.description.abstract": "Els contractes de consum impliquen casuístiques molt diferents en funció dels béns o serveis contractats pels usuaris. La meva ponència versarà concretament sobre les relacions contractuals entre els consumidors i els agents de viatges, les quals mereixen especial atenció: 1. Per les particularitats de les mateixes atesa la seva estreta vinculació amb la normativa turística de regulació de l’activitat dels agents de viatges i dels viatges combinats; i 2. Per la seva rellevància donat que el sector turístic des de fa diverses dècades és un sector cabdal de l’economia a Catalunya i cada any els catalans realitzen nombroses contractacions de serveis turístics a través d’agències de viatges" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital d'un capítol del llibre publicat a: http://hdl.handle.net/10256/21160" , "dc.relation.ispartof": "© Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (Coord.). El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del projecte de llei: materials de les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitària, 2015, p. 265-283" , "dc.relation.ispartofseries": "XVIII Jornades de Dret català a Tossa (2014)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret català -- Congressos" , "dc.subject": "Catalan law -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Codificació -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Codification -- Congresses" , "dc.subject": "Consum (Economia) -- Dret i legislació -- Congressos" , "dc.subject": "Consumption (Economics) -- Law and legislation -- Congresses" , "dc.subject": "Agències de viatges -- Congressos" , "dc.subject": "Travel agents -- Congresses" , "dc.subject": "Contractes -- Congressos" , "dc.subject": "Contracts -- Congresses" , "dc.title": "Impressions sobre aspectes pràctics dels contractes de consum: relacions contractuals de consum amb agents de viatges" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }