{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat" , "dc.contributor.author": "Rubio Gimeno, Gemma" , "dc.date.accessioned": "2015-09-22T10:26:26Z" , "dc.date.available": "2015-09-22T10:26:26Z" , "dc.date.issued": "2015" , "dc.identifier.isbn": "978-84-9984-291-2" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10973" , "dc.description": "Jornades de Dret Català a Tossa (18es: 2014: Tossa de Mar, Catalunya)" , "dc.description.abstract": "L’avantprojecte de Llibre VI inicia la concreció del mandat de l’art. 3.f de la Llei primera CCCat. Arriba doncs, el moment de destriar el contingut respectiu que en matèria contractual i pel que fa a les relacions de consum, s’ha d’integrar en el Codi civil de Catalunya i quin ha de romandre o incorporar-se en el CCons. Així ho fa palès la pròpia exposició de motius de l’avantprojecte al referir-se a la previsió que es farà de la matèria en el Codi civil “sens perjudici de les normes que es contenen en el Codi de Consum de Catalunya...” o més exactament, de les normes que s’hagin de contenir en el Codi de Consum de Catalunya, perquè és evident que l’aprovació de la Llei primera i de les ulteriors que hagin de venir, hauria de suposar la modificació i la derogació de normes actualment contingudes en el CCons però també l’addició de determinada regulació" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital d'un capítol del llibre publicat a: http://hdl.handle.net/10256/21160" , "dc.relation.ispartof": "© Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (Coord.). El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del projecte de llei: materials de les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitària, 2015, p. 239-264" , "dc.relation.ispartofseries": "XVIII Jornades de Dret català a Tossa (2014)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret català -- Congressos" , "dc.subject": "Catalan law -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Codificació -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Codification -- Congresses" , "dc.subject": "Consum (Economia) -- Dret i legislació -- Congressos" , "dc.subject": "Consumption (Economics) -- Law and legislation -- Congresses" , "dc.subject": "Contractes -- Congressos" , "dc.subject": "Contracts -- Congresses" , "dc.title": "Codi civil i codi de consum en els contractes de consum" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }