{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte" , "dc.contributor.author": "Laskurain Iturbe, Iker" , "dc.date.accessioned": "2015-09-01T09:17:06Z" , "dc.date.available": "2015-09-01T09:17:06Z" , "dc.date.issued": "2015-05-26" , "dc.identifier.other": "Gi.1347-2015" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/300901" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10834" , "dc.description.abstract": "Se trata de una Tesis Doctoral realizada en la modalidad de Tesis Doctoral por artículos, con el objetivo de analizar, en una perspectiva comparada con relación a los Sistemas de Gestión Medioambiental, qué son y qué objetivos tienen los Sistemas de Gestión Energética basados en el estándar ISO 50001, cuáles son las motivaciones que llevan a las organizaciones empresariales a implantar y certificar estos sistemas, y cuáles son los principales beneficios que dichas organizaciones empresariales obtienen de la adopción de los Sistemas de Gestión Energética basados en el estándar ISO 50001. Se entiende que se trata de un tema de relevancia e interés para los distintos agentes involucrados en la adopción del paradigma de la gestión medioambiental y de la empresas sostenible y socialmente responsable." , "dc.description.abstract": "It is a Doctoral Thesis carried out as an article-style dissertation with the aim of undertaking research aimed clearly at contributing its grain of sand to the specific line of research in which it is framed. The articles that make up this Doctoral Thesis fall within the ambit of work which, as reflected in this paper, is aimed at analyzing, in a comparative perspective in relation to the Environmental Management Systems , what are the goals of Energy Management Systems based on the ISO 50001 standard, the motivations that lead to business organizations to implement and certify these systems and what are the main benefits of these organizations with the adoption of Energy Management Systems based based on ISO 50001 standard are. We understand that the theme is of relevance and interest for the different players involved in adopting the paradigm of quality management, and was carried out with this aim in mind." , "dc.format.extent": "244 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "ISO 50001" , "dc.subject.other": "ISO 14001" , "dc.subject.other": "Gestión ambiental" , "dc.subject.other": "Gestió ambiental" , "dc.subject.other": "Environmental management" , "dc.subject.other": "Gestión energética" , "dc.subject.other": "Gestió energètica" , "dc.subject.other": "Energy management" , "dc.subject.other": "Sistemas de gestión energética" , "dc.subject.other": "Sistemes de gestió energètica" , "dc.subject.other": "Environmental management systems" , "dc.title": "Adopción de estándares de gestión energética e integración con estándares de gestión medioambiental" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Heras Saizarbitoria, Iñaki" , "dc.contributor.director": "Casadesús Fa, Martí" , "dc.subject.udc": "504 - Ciències del medi ambient" , "dc.subject.udc": "65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }