{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques" , "dc.contributor.author": "Blasco Solà, Gerard" , "dc.date.accessioned": "2015-09-01T09:12:17Z" , "dc.date.available": "2015-09-01T09:12:17Z" , "dc.date.issued": "2015-05-22" , "dc.identifier.other": "Gi. 1321-2015" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/300591" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10832" , "dc.description.abstract": "The aim is to demonstrate the utility of magnetic resonance (MR) for identifying subclinical changes associated with the metabolic syndrome (MS) that contribute to increased cardiometabolic risk. The effect of MS on arterial stiffness and tissue iron load were evaluated using MR in subjects with the MS and control subjects. Arterial stiffness was higher in subjects with MS than in those without. The components contributing independently to an increased pulse wave velocity were hypertension and hypertriglyceridemia. Increased iron concentration was significantly detected at the liver and brain in obese subjects. Obesity-associated brain iron overload was correlated with worse cognitive performance. Obesity and insulin resistance were found as the main factors that contribute to tissue iron deposition. In conclusion, this thesis demonstrates the utility of MR to evaluate subclinical risk changes associated with the MS in subjects without diabetes or ischemic disease" , "dc.description.abstract": "L'objectiu general consisteix en posar de manifest la utilitat de la ressonància magnètica (RM) per identificar canvis subclínics associats a la síndrome metabòlica (SM)i que contribueixen a l'increment del risc cardiometabòlic. Es va avaluar l'efecte de la SM sobre la rigidesa arterial i el dipósit de ferro tisular mitjançant RM en individus amb SM i controls. Es va observar un augment de la rigidesa arterial associada a la SM, essent l’hipertensió i hipertrigliceridèmia els principals components desencadenants. També es va observar un augment del dipòsit de ferro hepàtic i cerebral associat a l’obesitat. La sobrecàrrega de ferro cerebral es va correlacionar amb pitjors puntuacions del rendiment cognitiu. Els principals factors precursors de dipòsit de ferro van ser la insulino-resistencia i l'obesitat. En conclusió, es posa de manifest l’utilitat de la RM per avaluar canvis subclínics associats a la SM en individus sense antecedents de diabetis o malaltia vascular isquèmica" , "dc.format.extent": "135 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Resonancia magnética" , "dc.subject.other": "Ressonància magnètica" , "dc.subject.other": "Magnetic resonance" , "dc.subject.other": "Síndrome metabólico" , "dc.subject.other": "Síndrome metabòlic" , "dc.subject.other": "Metabolic syndrome" , "dc.subject.other": "Rigidez arterial" , "dc.subject.other": "Rigidesa arterial" , "dc.subject.other": "Arterial stiffness" , "dc.subject.other": "Depósito de hierro" , "dc.subject.other": "Dipòsit de ferro" , "dc.subject.other": "Iron deposit" , "dc.subject.other": "Biomarcadores subclínicos" , "dc.subject.other": "Biomarcadors subclínics" , "dc.subject.other": "Subclinical biomarkers" , "dc.subject.other": "Riesgo cardiovascular" , "dc.subject.other": "Risc cardiovascular" , "dc.subject.other": "Cardiovascular risk" , "dc.title": "Estudio de la rigidez arterial en arteria carótida y depósito tisular de hierro mediante resonancia magnética: relación con los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Ricart, Wifredo" , "dc.contributor.director": "Balocco, Simone" , "dc.contributor.director": "Fernández-Real Lemos, José Manuel" , "dc.subject.udc": "616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars" , "dc.subject.udc": "616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }