{ "dc.contributor.author": "Bellera Solà, Jaume" , "dc.contributor.author": "Albertín Carbó, Pilar" , "dc.contributor.author": "Bonmatí Tomàs, Anna" , "dc.contributor.author": "Heras Colàs, Raquel" , "dc.contributor.author": "Masgrau Juanola, Mariona" , "dc.contributor.author": "Soler Masó, Pere" , "dc.date.accessioned": "2015-07-20T11:42:32Z" , "dc.date.available": "2015-07-20T11:42:32Z" , "dc.date.issued": "2014" , "dc.identifier.issn": "2385-6203" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10734" , "dc.description.abstract": "This study aims to provide criteria to help to design and evaluate Service-Learning (SL) experiences in universities, and the process to be held to validate them at national level. These basic criteria provide a framework for the promotion of best Service-Learning practices in universities and also help to strengthen its implementation to be considered an innovative practice in the university" , "dc.description.abstract": "Aquest estudi presenta un conjunt de criteris per ajudar a configurar i valorar les experiències universitàries d’aprenentatge servei (ApS)i el procés que s´ha realitzat a nivell estatal per validar-los. Aquests criteris bàsics permetran oferir un marc de referència per la promoció de bones pràctiques d’ApS en el context universitari i, alhora, ajudaran a consolidar-ne la implantació i a impulsar-ne la qualificació com a pràctica docent innovadora en el marc universitari" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/786/756" , "dc.relation.ispartof": "Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2014, núm. 2, 16 p." , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-P)" , "dc.rights": "Attribution 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/" , "dc.subject": "Aprenentatge servei" , "dc.subject": "Service learning" , "dc.subject": "Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Education, Higher" , "dc.subject": "Ensenyament universitari -- Avaluació" , "dc.subject": "Education, Higher -- Evaluation" , "dc.subject": "Ensenyament -- Innovacions" , "dc.subject": "Educational innovations" , "dc.title": "Criteris per valorar propostes universitàries d’aprenentatge servei (ApS)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }