{ "dc.contributor.author": "Burch, Josep" , "dc.contributor.author": "Sagrera i Aradilla, Jordi" , "dc.date.accessioned": "2015-07-17T09:48:03Z" , "dc.date.available": "2015-07-17T09:48:03Z" , "dc.date.issued": "1996" , "dc.identifier.issn": "0213-3431" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10710" , "dc.description.abstract": "Les obres d'arnpliació del cementiri parroquial de Sant Julia de Rarnis de l'any 1993, van permetre localitzar dues estructures defensives pertanyents al poblat ibèric descobert per F. Riuró en aquell indret durant la dècada dels anys 30. La muralla més antiga data de principis del s. IV a.C. i la més moderna de principi del s. II a.C. Es, justarnent d'aquest moment, l'abocador ceramic localitzat a lievant de les esmentades muralles. Aquest abocador, no excavat, presenta corn a caracterIstica més destacable la considerable presència de materials locals davant del petit nombre d'irnportacions. Es, no obstant, aquest material ceramic el que ens permet datar aquest abocador a finals del s. III o primers anys del s. II a.C" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Museu d'Arqueologia de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/119144/236713" , "dc.relation.ispartof": "© Cypsela, 1996, núm. 11, p. 59-66" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Sant Julià de Ramis (Catalunya) -- Arqueologia" , "dc.subject": "Sant Julià de Ramis (Catalonia) -- Antiquities" , "dc.subject": "Ceràmica antiga -- Catalunya -- Sant Julià de Ramis" , "dc.subject": "Pottery, Ancient -- Catalonia -- Sant Julià de Ramis" , "dc.title": "Notícia de la presència d'un abocador ceràmic al poblat ibèric de Sant Julià de Ramis" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "007135" }