{ "dc.contributor": "Cebrián Fernández, Natàlia" , "dc.contributor.author": "López Lorenzo, Rubén" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.date.accessioned": "2015-07-06T16:03:13Z" , "dc.date.available": "2015-07-06T16:03:13Z" , "dc.date.issued": "2014-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10616" , "dc.description.abstract": "En aquest treball es presenta un breu programa de prevenció de violència contra la parella dirigit a homes heterosexuals consumidors de substàncies ingressats en una comunitat terapèutica. Primer es fa una revisió de les perspectives actuals que relacionen consum de substàncies i l’ús de la violència i és fa una recerca bibliogràfica sobre la perspectiva de gènere. Després s’exposa un model integrador, del qual es partirà per a fer el programa. En el programa, es divideixen les diferents sessions en tres blocs temàtics: violència, gènere i sexualitat i habilitats socials. Finalment es va una revisió de les potencialitats del programa, sobretot pel que fa a la seva aplicació en una comunitat terapèutica, i les seves limitacions, per a tenir-les en compte de cares a un futur projecte o altres intervencions" , "dc.description.abstract": "This work presents a brief prevention program for couple violence among heterosexual, drug consumer men hospitalized in a drug rehabilitation centre. First of all, I made a review of the actual perspectives that link drug consume and use of violence and also a literature review of the gender perspective. Then I explain an integrative model that is the base for the program. In this program, the different sessions are divided into three units: violence, gender and sexuality and social abilities. Finally, I made a review of the program’s strengths and weaknesses" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Psicologia (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Violència envers les dones" , "dc.subject": "Women -- Abuse of" , "dc.subject": "Homes maltractadors -- Consum de drogues" , "dc.subject": "Abusive men -- Drug use" , "dc.title": "Programa de prevenció de violència contra la parella dirigit a homes heterosexuals consumidors de substàncies" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }