{ "dc.contributor": "Barbero, Josep Manuel" , "dc.contributor.author": "Monguilod Viñas, Enric" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.date.accessioned": "2015-06-22T10:29:12Z" , "dc.date.available": "2015-06-22T10:29:12Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10553" , "dc.description.abstract": "La salut mental i la gent gran són, en si mateixos, dos camps molt complexos, prou amplis com per ser, de manera individual, una temàtica per fer-ne un treball de final de grau. No obstant, és important que en la nostra pràctica professional, en el nostra dia a dia, sapiguem, els treballadors socials i la resta de professionals, veure la necessitat i la importància d'unir-los, de treballar-los conjuntament per aconseguir una atenció completa i integral de la persona, últim objectiu de la pràctica social. Per això he escollit aquest treball, per investigar i demostrar la necessitat d'integrar-los. Aquí recau la importància del tema per el Treball Social i la seva utilitat. El treball està dividit en 7 apartats. El primer d'ells és el disseny metodològic on es descriuen els objectius, l'objecte d'estudi i la delimitació de l‟espai social de l'exploració; tot seguit trobem una aproximació teòrica al voltant de la salut mental, estigma i psicogeriatria; en tercer lloc l'aproximació a l’espai social d’exploració descriu els recursos i serveis que hi ha actualment, dades estadístiques al voltant de la salut mental i el punt de vista que tenen els professionals que treballen en el camp; i en últim lloc els anàlisis dels resultats i les conclusions del treball així com la bibliografia i webgrafia utilitzada" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Treball social (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Cervell -- Envelliment" , "dc.subject": "Brain -- Aging" , "dc.subject": "Persones grans -- Salut mental" , "dc.subject": "Older people -- Mental health" , "dc.subject": "Psiquiaria geriàtrica" , "dc.subject": "Geriatric psychiatry" , "dc.subject": "Trastorns de la cognició en la vellesa" , "dc.subject": "Cognition disorders in old age" , "dc.title": "Envelliment i salut mental: més enllà dels 65 anys. Exploració diagnòstica de la relació existent entre malaltia mental i procés d'envelliment" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }