{ "dc.contributor.author": "Vila, Ignasi" , "dc.contributor.author": "Siqués, Carina" , "dc.date.accessioned": "2015-06-19T06:13:15Z" , "dc.date.available": "2015-06-19T06:13:15Z" , "dc.date.issued": "2013" , "dc.identifier.issn": "1133-9845 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2014-4636 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10525" , "dc.description.abstract": "Over the course of the last decade, classes in the Catalan education system have witnessed significant demographic changes with major consequences for language education. This paper describes these changes and gives some data on students’ knowledge of Catalan and Spanish, their attitudes and their language habits" , "dc.description.abstract": "Durant l’últim decenni, les aules del sistema educatiu de Catalunya han experimentat una transformació demogràfica important, la qual cosa ha comportat fortes conseqüències per a l’educació lingüística. L’article descriu aquests canvis i dóna dades sobre el coneixement lingüístic de català i de castellà de l’alumnat, les seves actituds i els seus usos lingüístics" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Graó" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://articles.grao.com/revistes/articles/060-la-sociolinguistica-a-primaria-i-secundaria/les-llengues-de-l-alumnat-al-sistema-educatiu-catala-als-inicis-del-segle-xxi" , "dc.relation.ispartof": "© Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2013, núm. 60, p. 18-27" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-DE)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Sociolingüística" , "dc.subject": "Sociolinguistics" , "dc.subject": "Immersió lingüística" , "dc.subject": "Immersion method (Language teaching)" , "dc.subject": "Estudiants estrangers" , "dc.title": "Les llengües de l’alumnat dins del sistema educatiu català als inicis del segle XXI" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "017916" }