{ "dc.contributor": "Valle Gómez, Arantza del" , "dc.contributor.author": "Bosom Auguet, Anna" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.date.accessioned": "2015-05-28T10:38:57Z" , "dc.date.available": "2015-05-28T10:38:57Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10400" , "dc.description.abstract": "El volum de població de gent gran a Espanya, concretament a Catalunya, té una gran rellevància, atès que hi ha un gran percentatge d’aquest tipus de població, i les previsions estimen que al 2050 aquesta franja poblacional doblarà el percentatge actual. Així doncs, la visió que se’n tingui avui provocarà que les persones grans visquin aquest procés de determinada manera. Influint, també, en com la resta de població els tracti i visqui el seu propi procés d’envelliment. Arrel d’això, s’ha focalitzat l’estudi en el col·lectiu de joves universitaris, de la Universitat de Girona, buscant conèixer quins estereotips tenen aquests, permet-nos veure que hi ha certes diferències segons la carrera universitària que cursen. Els resultats obtinguts han estat comparats amb els trobats per altres autors anys enrere, deixant entreveure que hi ha hagut una evolució quant a la imatge, principalment negativa, dels joves vers la gent gran, reduint-se considerablement" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Educació social (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Joves -- Actituds" , "dc.subject": "Youth -- Attitudes" , "dc.subject": "Envelliment de la població" , "dc.subject": "Age distribution (Demography)" , "dc.subject": "Persones grans" , "dc.subject": "Older people" , "dc.subject": "Percepció social" , "dc.subject": "Social perception" , "dc.title": "Aproximació a la visió dels joves de la Universitat de Girona vers la gent gran i l'envelliment" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.830426299999999; north=41.96328219999999; name=Universitat de Girona" }