{ "dc.contributor.author": "Iglesias Vidal, Edgar" , "dc.date.accessioned": "2015-05-14T12:05:30Z" , "dc.date.available": "2015-05-14T12:05:30Z" , "dc.date.issued": "2014-11-22" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10378" , "dc.description.abstract": "La següent aportació es relaciona amb un treball de tesi doctoral que té per títol "L'educació intercultural a les organitzacions d'educació en el lleure de base comunitària: propostes per enfortir la dimensió intercultural des de l'acció educativa". Es defensa que pel desenvolupament de la perspectiva intercultural a centres escolars i entitats educatives, es necessita d’una acció comunitària conjunta i transformadora de la realitat social: no hi ha interculturalitat sinó hi ha acció comunitària, i aquesta es realitza amb i des d’una visió amplia de comunitat educativa. Per a fer-ho i en primer lloc, es presenten algunes dificultats actuals pel desenvolupament de l’acció comunitària des de les entitats educatives i amb la seva capacitat de relació amb els centres escolars d’un mateix territori. En segon lloc, es proposen indicadors d’avaluació i mesures, que orienten a centres escolars i entitats educatives, en el desenvolupament de la seva acció comunitària conjunta i en la promoció de la seva dimensió intercultural" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach" , "dc.relation.ispartofseries": "IX Simposi: Avaluació: eina de selecció o eina d'equitat" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Educació intercultural -- Congressos" , "dc.subject": "Multicultural education -- Congresses" , "dc.subject": "Atenció a la diversitat -- Congressos" , "dc.title": "L’acció comunitària intercultural entre centres escolars i organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària: indicadors d’avaluació i propostes específiques pel seu enfortiment" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Formació permanent" }