{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art" , "dc.contributor.author": "Garrido, Alfons" , "dc.date.accessioned": "2015-04-29T07:22:47Z" , "dc.date.available": "2015-04-29T07:22:47Z" , "dc.date.issued": "2012-05-18" , "dc.identifier.other": "Gi. 868-2015" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/290073" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10314" , "dc.description.abstract": "La tesi analitza el règim de gestió i organització de la pesca a l’encesa al Cap de Creus entre els segles XVI i XVIII. A través del document de les Ordinacions de la Pesquera s’estudia la gestió de l’accés als espais de pesca i la regulació tècnica i socioeconòmica de l’activitat pesquera local: tecnologia, maniobres, tripulacions, calendaris, fiscalitat i sancions. El règim d’aprofitament comunal, d’origen medieval i basat en la territorialització i la competència pels recursos entre els pescadors de Roses, Cadaqués, La Selva i Llançà motivà una elevada conflictivitat entre comunitats, que desembocà durant l’edat moderna en episodis de violència física." , "dc.description.abstract": "Organization and fishery management at Cap de Creus between the sixteenth and eighteenth centúries is analyzed. The historical document of Ordinacions de la Pesquera is used to study the fishery grounds access management, thecnical and socio-economic local regulation: technology, maneuvers, crews, calendars, taxation and penalties. Medieval common-based fishery resource management was based on territoriality and competition for marine resources between the fishermen comunities of Roses, Cadaqués, La Selva i Llançà. During modern age resulted in episodes of physical violence among them." , "dc.format.extent": "499 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Recursos pesquers" , "dc.subject.other": "Recursos pesqueros" , "dc.subject.other": "Fishery resources" , "dc.subject.other": "Gestió de la pesca" , "dc.subject.other": "Gestión de la pesca" , "dc.subject.other": "Fishery management" , "dc.subject.other": "Pesca marítima" , "dc.subject.other": "Cap de Creus" , "dc.subject.other": "Catalunya" , "dc.subject.other": "Catalonia" , "dc.title": "La pesca al Cap de Creus a l'època moderna: organització, gestió i conflictes per l'accés als recursos pesquers (segles XVI-XVIII)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Alegret, Joan Lluís" , "dc.subject.udc": "639 - Caça. Pesca. Piscicultura" , "dc.subject.udc": "9 - Geografia i història" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=3.314970799999969; north=42.32024509999999; name=Cap de Creus" }