{ "dc.contributor.author": "Calbó Angrill, Josep" , "dc.date.accessioned": "2015-04-16T11:24:42Z" , "dc.date.available": "2015-04-16T11:24:42Z" , "dc.date.issued": "2009" , "dc.identifier.other": "DL B.37612-2009" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10270" , "dc.description": "Podeu consultar el llibre sencer a: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/llibre_aigua_canvi_climatic.pdf" , "dc.description.abstract": "L’objectiu d’aquest capítol és mostrar quines són les projeccions sobre el clima futur que es presenten en el darrer informe (el quart) del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic -GIECC- (sovint anomenat AR4, de l’anglès Assessment Report 4), tant a escala global com a l’escala que en el mateix informe s’anomena regional (i que es refereix a regions molt àmplies, en el nostre cas, Europa i la Mediterrània). Aquesta àrea correspon a la zona definida entre els paral·lels 30ºN i 75ºN i els meridians 10ºW i 40ºE. En algun moment es distingeix el nord d’Europa (a partir del paral·lel 48ºN) del sud i la Mediterrània (per sota d’aquest paral·lel), que és on centrarem la nostra atenció. A més de presentar les projeccions pel que fa a la temperatura, la precipitació i el nivell del mar, comentarem les incerteses associades a aquestes projeccions. Així doncs, per elaborar aquest capítol hem procedit a una lectura detallada de dos dels capítols de l’AR4, concretament del volum corresponent al grup de treball I, sobre «Les bases físiques» [de la ciència del canvi climàtic]. Aquests dos capítols són, d’una banda, el 10 (Meehl et al., 2007), que presenta les projeccions climàtiques globals, i l’11 (Christensen et al., 2007), que les presenta a l’escala regional ja esmentada. També hem consultat el resum destinat als polítics ('Summary for policymakers') i l’informe de síntesi ('Synthesis Report') del mateix AR4." , "dc.format.extent": "9 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Agència Catalana de l'Aigua; Fundació Nova Cultura de l'Aigua Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del capítol 5 del llibre publicat a: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/llibre_aigua_canvi_climatic.pdf" , "dc.relation.ispartof": "© Aigua i canvi climàtic : diagnosi dels impactes previstos a Catalunya : 3r Conveni Agència Catalana de l’Aigua-Fundació Nova Cultura de l’Aigua, 2009. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, capítol 5, p.73-81" , "dc.relation.ispartofseries": "Llibres / Capítols de LLibre (D-F)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Canvis climàtics" , "dc.subject": "Climatic changes" , "dc.title": "Projeccions globals: el 4t informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el canvi climàtic" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "015031" }