{ "dc.contributor": "Pardo Salgado, Carmen" , "dc.contributor.author": "Vilamala Plana, Alba" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Lletres" , "dc.date.accessioned": "2015-02-12T18:32:29Z" , "dc.date.available": "2015-02-12T18:32:29Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10063" , "dc.description.abstract": "Quin hauria de ser el paper de les pràctiques artístiques i la cultura contemporània a la societat? I les institucions artístiques, quin rol haurien d’assolir? Aquest treball final de màster és una indagació entorn els fets més significatius al llarg de la història del món occidental pel que fa a la cultura que s’ha desenvolupat al marge dels poders. Una anàlisi de les relacions que s’estableixen entre aquests diversos àmbits, on es planteja un projecte que compleix les característiques de ser un laboratori per a les pràctiques artístiques contemporànies i la seva recerca. Partint, a més a més, de la base teòrica de la historia cultural que ens porta fins on som ara i com a conformadora de les identitats" , "dc.description.abstract": "What should be the role of artistic practices and culture in contemporary society? And regarding art institutions, what role should achieve? This paper is an investigation about the most significant events throughout the history of the Western world in terms of culture that has developed outside powers. This paper is an analysis of the relationships between these different areas which set out a project that fulfil the characteristics of being a laboratory for contemporary art practices and research. Based on theoretical basis of cultural history that leads to where we are now and as shaping of identities" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster en Comunicació i Estudis Culturals" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Gestió cultural" , "dc.subject": "Cultural management" , "dc.subject": "Contracultura" , "dc.subject": "Counterculture" , "dc.title": "Cultura, identitat i diversitat: projecte de creació d'un centre d'experimentació cultural i artística" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }