{ "dc.contributor": "Alcalde, Gabriel" , "dc.contributor.author": "Pérez Chicharro, Adrià" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Lletres" , "dc.date.accessioned": "2015-02-11T14:57:08Z" , "dc.date.available": "2015-02-11T14:57:08Z" , "dc.date.issued": "2014-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10052" , "dc.description.abstract": "Aquest treball pretén, en primer lloc, donar una idea del concepte de patrimoni i quina és la seva aplicació concreta en l’àmbit de les fortificacions. A partir d’aquí s’analitza la legislació patrimonial per intentar esbrinar com actua la llei davant aquest patrimoni, tant les mesures estatals com les autonòmiques. D’una manera general i d’una forma específica pel que fa referència al patrimoni arquitectònic i més concretament als castells o fortificacions. En segon lloc pretén fer l’anàlisi del què considerem un castell, quins tipus hi ha, els seus materials, les parts i algunes altres característiques que tenen aquestes edificacions que considero importants per poder entendre conceptes que trobarem més endavant en el treball. Tot això es contextualitzarà en les fortificacions a Espanya, Catalunya i de forma específica a la comarca de la Selva. I en tercer i darrer lloc pretén fer una anàlisi i un estudi de les principals característiques i la situació actual de les fortificacions de la comarca de la Selva. Estudiar aspectes com la seva situació geogràfica, la seva fundació o el seu estat, per a partir d’ells fer una anàlisi de la seva valorització patrimonial a partir del coneixement de les intervencions arquitectòniques i les restauracions que s’hi han fet, les visites que reben, la participació de la comunitat, la implicació política, el seu valor, etc. Aquests factors m’ajudaran a obtenir les respostes oportunes per esbrinar la situació patrimonial en què es troben, és a dir, quines són les raons que poden portar a una millor conservació i estudi d’unes i ha un total abandonament d’altres, i per tant quines són les diferents implicacions de la societat i en conseqüència quines diferents valoritzacions se’n fa" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Història de l’Art (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Castells -- Catalunya -- Selva" , "dc.subject": "Castles -- Catalonia -- Selva" , "dc.title": "Estudi patrimonial dels castells de la comarca de la Selva: anàlisi de casos Montsoriu i Sant Joan" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.540416717529297; north=41.783217058792346; name=Castell de Montsoriu" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.798295021057129; north=41.679066225164114; name=Castell de Sant Joan de Blanes" }