Ser i estar: la problemàtica a l'entorn dels usos d'aquests dos verbs