Ser i estar: la problemàtica a l'entorn dels usos d'aquests dos verbs

Soler Frigola, Albert
Share
En aquest treball es realitzarà, en primer lloc, una breu aproximació al fenomen de la variació dels verbs ser i estar. S’oferiran algunes causes que poden explicar la vacil·lació en l’ús d’aquests dos verbs així com es proporcionaran algunes de les idees que seran desenvolupades més endavant. En segon lloc, es farà un repàs als principals autors que han tractat el tema. Es revisaran els seus treballs i la seva visió del fenomen. En tercer lloc, s’analitzarà la solució normativa que vol oferir la Nova Gramàtica de l’IEC. Es veurà el posicionament que adopta la normativa oficial en relació a la problemàtica en l’ús dels verbs ser i estar. En quart i darrer lloc, s’oferirà una valoració global del fenomen, destacant-ne aquells elements més significatius. Es proposaran un conjunt de conclusions sobre el tema ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0