Continuity and interpolation techniques for computer graphics

Full Text
Share
In Computer Graphics applications, it is a common practice to texture 3D models to apply material properties to them. Then, once the models are textured, they are deformed to create new poses that can be more appropriate for the needs of a certain scene and finally, those models are visualized with a rendering algorithm. Many of those approaches suffer from continuity problems that dumper interpolation procedures. Thus, in this thesis we present three algorithms that address continuity in key areas of Computer Graphics: Continuity Mapping in texturing, *Cages in mesh deformation and I-Render in visualization ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.