GPU parallel algorithms for reporting movement behaviour patterns in spatiotemporal databases

Texto Completo
Compartir
In this thesis we treat and solve various problems related to movement pattern detection by designing and implementing parallel algorithms using the GPU. We first propose a GPU pipeline based algorithm to report the ’Popular places’ pattern. Then, we study the problem of reporting all subtrajectory clusters of a trajectory. To measure similarity between curves we choose the Fréchet distance. Finally we solve the ’Flock pattern’. To this aim, we present two algorithms to solve two problems related with the ’Flock pattern’: finding the maximal sets of a family and intersecting two families of sets. The GPU parallel algorithms proposed to solve these two problems are later used for reporting flock patterns ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.