Development of analytical methodologies for the determination of emerging contaminants and phosphorus compounds

Share
The presence of anthropogenic chemical substances in water resources can affect the ecological balance of aquatic systems, as well as human health, and therefore it is necessary to control their presence in water bodies. The objective of this thesis is the development of analytical methodologies for the determination of phosphorus species and organic micropollutants in water samples. Firstly, two speciation methods for the determination of simple and condensate phosphorus oxoanions have been developed, using HPLC separation coupled to ICP-AES in one methodology and to ICP-MS in the other. Two analytical methodologies have been developed for the determination of endocrine disrupting compounds using PDMS rod extraction. The determination was carried out by GC-MS for flame retardants and by HPLC-DAD for phenolic compounds. Finally, a multiresidue method based on SPE followed by LC-MS/MS have been developed for the determination of 35 analytes, including pharmaceuticals, corrosion inhibitors, and pesticides, in water samples ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.