Anàlisi de la vehiculització de compostos metàl·lics com a agents antitumorals i de la família HER-EGF en la resistència als tractaments oncològics