Tretzena edició dels Premis EPS. Curiositat i tenacitat per triomfar en la recerca