Complicacions en la fase aguda del iamest derivades de la hiperglicèmia: revisió bibliogràfica