Síntesi de pólvores de superconductors d’alta temperatura: YBa2Cu3O7 i GdBa2Cu3O7 per via de dissolució-polimerització