Re-disseny d’utillatge i anàlisi de vinclament per l’assaig de compressió en laminats prims

Gaya Pol, Bartomeu
Share
El grup de recerca AMADE de la Universitat de Girona està especialitzat en la caracterització de materials compòsits. Per avaluar la resistència i la tolerància al dany d'aquestes estructures, típicament es realitzen dos assajos: impacte a baixa velocitat i compressió després d'impacte (CAI per les sigles en anglès de Compression After Impact), respectivament. L'objectiu de l'assaig CAI és obtenir la resistència residual a compressió de l'estructura. L'objectiu d'aquest treball és el de crear una adaptació per l'utillatge capaç d'assajar plaques amb baix gruix . La modelització amb el mètode dels elements finits serveix per avaluar quantitativament el valor de les càrregues crítiques de vinclament per diferents gruixos de placa. Les plaques d'assaig són plaques de material compòsit amb làmines unidireccionals amb apilament simètric i balancejat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització